6 dosare au fost deschise in ultima săptămâna pentru acte de rasism in ChisinauComisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI), instituită de către Consiliul Europei, este o structură independentă de monitorizare a drepturilor omului, specializată în probleme de rasism şi intoleranţă rasială. Aceasta este compusă din membri independenţi şi imparţiali, numiţi pe baza autorităţii lor morale şi a unei recunoscute expertize în probleme de rasism, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă.
În cadrul activităţilor sale statutare, ECRI desfăşoară activități de monitorizare ţară-cu- ţară, în cadrul cărora este analizată situaţia privind rasismul şi intoleranţa în fiecare dintre Statele membre ale Consiliului Europei şi sunt elaborarate sugestii şi propuneri pentru depăşirea problemelor identificate.
Monitorizarea ţară-cu-ţară de către ECRI se face prin tratarea pe picior de egalitate a tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei. Activitățile se desfăşoară pe cicluri de 5 ani, acoperind 9-10 ţări pe an. Rapoartele primei runde au fost elaborate la finele anului 1998, pentru cea de-a doua rundă, la finele anului 2002, pentru cea de-a treia rundă, la finele anului 2007, pentru cea de-a patra rundă, la începutul anului 2014. Lucrările pentru rapoartele celei de-a cincea runde au început în luna noiembrie 2012.
Metodele de lucru utilizate la pregătirea rapoartelor implică analize de documente, o vizită de contact a ţării în cauză şi, în cele din urmă, un dialog confidenţial cu autorităţile naţionale.
Rapoartele ECRI nu reprezintă rezultate ale unor anchete sau ale unor declaraţii de martori. Acestea sunt analize ce se bazează pe o multitudine de informații colectate dintr-o mare varietate de surse. Studiile documentare se sprijină pe un mare număr de surse scrise, naţionale şi internaţionale. Vizita la faţa locului permite întâlnirea directă cu cercurile interesate (guvernamentale şi neguvernamentale), în scopul strângerii de informaţii detaliate. Procesul dialogului confidenţial cu autorităţile naţionale permite acestora din urmă de a propune, în cazul în care consideră necesar, comentarii cu privire la proiectul de raport, în vederea corectării eventualelor erori factuale pe care raportul ar putea să le conțină. La sfârșitul dialogului, autorităţile naţionale pot solicita, dacă doresc, ca punctul lor de vedere să fie anexat la raportul final al ECRI.
Rapoartele ţară-cu-ţară ale celei de-a cincea runde se concentreaza pe patru teme comune tuturor Statelor membre: (1) Probleme legislative, (2) Discursul de ură, (3) Violența, (4) Politicile de integrare și o serie de subiecte specifice fiecărui stat. Recomandările intermediare ale celei de-a patra runde care nu au fost implementate sau au fost numai parțial implementate în timpul celui de-al patrulea ciclu de monitorizare, vor fi şi ele analizate în acest sens.
În cadrul celui de-al cincilea ciclu, se solicită din nou o implementare prioritară pentru două recomandări specifice alese dintre cele cuprinse în raport. Un proces de verificare intermediară a implementării acestor două recomandări va fi lansat de ECRI nu mai târziu de doi ani de la publicarea acestui raport.
Raportul care urmează a fost întocmit de ECRI pe propria și deplina sa răspundere. Acesta acoperă situaţia până la 23 martie 2018; niciun alt eveniment ulterior acestei date este acoperit în următoarea analiză şi nu este luat în considerare în concluziile și propunerile sale.

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

reload, if the code cannot be seen

Comentarii 0